Brňák přijel do Znojma

 

Za starých časů napsal Brňák Znojmákovi, že přijede. A když dopis nedošel, ptá se Znojmák:

"Jakous napsal adresu?"

"Franta Novák, 669 01 Znojmo."

"A co ulice a číslo domu?"

"Ty kémo, to se musí? To se v tym Znojmecu všeci neznáte?"

 

VPM = Volný překlad do moravštiny

Kamaráde, to se musí? To se v tom Znojmě všichni neznáte?

 

 

 

Vrátí se Brňák z návštěvy Znojma, zajde do putyky na jedno a postěžuje si kámošům:

 

"V tym Znojmecu majó divné hantec. Makačka na bednu. Kéma zahlásil, že jdeme k naší bílé štíhlé paní.  Tak klapem do jejich štatlu a málem sem spolkl záklopku. To néni nejaká špicová koc, ale hranatá špica u rathauzu."

 

VPM:  V tom Znojmě mají divnou řeč. To musíš i myslet. Kamarád mi oznámil, že jdeme k naší bílé štíhlé paní. Tak přicházíme do jejich města a užasl jsem. To není nějaká krásná žena, ale hranatá radniční věž.

 

 

"Na busech ve Znojmecu majó, že Znojmo je město s přívlastkem. No jaké je to přívlastek, vo tym nikdo negóme. A tak sem hodil řeč v infocentru. Koc na mě hodila oko a zahlásila, ať vypadnu, že zrovna maká a nemá čas na čurinu."

 

VPM: Na autobusech ve Znojmě mají (napsáno), že Znojmo je město s přívlastkem. Ale jaký je to přívlastek, o tom nikdo nepřemýšlí. A tak jsem se zeptal v infocentru. Dáma se na mne podívala a řekla, ať vypadnu, že pracuje a nemá čas na legraci.

 

 

Baví se Znojmák s Brňákem:

Znojmák: "Víš, co se o vás Brňácích ve Znojmě povídá? Že tomu vašemu hantecu skoro nikdo nerozumí."

Brňák: "To só samé žgryngy. A víš, co valijó o Znojmecu borci ve Štatlu? Vubec nic..."

 

VPM = Volný překlad do moravštiny

"To jsou samé kecy. A víš, co říkají o Znojmě borci v Brně? Vůbec nic..."

 

 

Ano přátelé, normální Brňák neví o Znojmě vůbec nic. A i mnozí Znojmáci tak akorát vědí, že Brno je jejich krajské město.

 

Znojmák se dostal na brněnský pajdák. Na konci září přijde do předprodeje Dopravního podniku města Brna a chce předplatní jízdenku na městskou dopravu. To již ví, že se jí v Brně neřekne jinak než "šalinkarta"...

Prodavačka se ptá: "Chcete to na měsíc?"

A Znojmák: "To ne, stačí po Brně"

 

 

Malý Znojmák se ptá: "Tati, a co je dál, Brno nebo Měsíc?"

"No běž se podívat k oknu! Vidíš Měsíc?"

"Ano."

"A Brno?"

 

 

Jsou věci, které ani Brňákům zvyklým na brněnský Kocourkov hlava nebere.

 

 

"Ve Znojmecu majó prázdné velké busové nádr s betálnó střechó"

 

VPM 

"Ve Znojmě mají prázdné velké autobusové nádraží se skvělou střechou"

 

 

"a vedle něho malé novodurové autobusáček, kde na borce chčije a babky s pryglem nemajó ani kam hodit sicnu."

 

VPM

"a vedle něj malé nové nádražíčko, kde na lidi prší a babky s hůlkou nemají ani kam sednout."

 

 

"Kósek od UNESCO rotundy ve znojmeskym pivecu ani nevařijó bahno. Pivec chátrá a córajó tadyma akorát vometáci k rotundě a k Znojburgu."

 

VPM 

"Kousek od UNESCO rotundy ve znojemském pivovaru se ani nevaří pivo. Pivovar chátrá a chodí tudy akorát zvědavci (turisté) k rotundě a ke znojemskému hradu."

 

 

  

 

"Kémové s bévákama u Tháje majó ale už nejaké ten jár špicové veget. Pivecké rygól je pali."

 

VPM 

"Lidé s bydlením u Dyje mají ale už nějaký ten rok skvělý život. Pivovarský zápach je pryč."

 

 

"Znoimské véšky majó asi v makovicách šaškec"

 

VPM 

"Znojemská elita to asi nemá v hlavách v pořádku."

 

 

 

"Aj táto lavka nestójí na tratci z čuriny. V hródě ju držijó šróbky."

 

VPM 

"Ani tato lavička nestojí na chodníku z legrace. V zemi ji drží šrouby."

 

 

"Šak totok néni žádné frk, ale "blokové čištění". Tak prázdnó ulicu ve Štatlu nezgómnete."

 

VPM 

"Ale toto není vtip, ale blokové čištění. Tak prázdnou ulici v Brně neuvidíte."

 

 

"Stačí tadyk hodit oko sem, hodit oko tam a nemusíte se za lochecem ani štrachat do divadla. A zgómnete, že aj tak je Znojmec betálné štatl."

 

VPM 

"Stačí se tu porozhlédnout a nemusíte za legrací ani jít do divadla. A zjistíte, že i tak je Znojmo skvělé město."

 

 

 Hlavní menu