Storka z hokny

(š) Trachťa

Volný překlad do moravštiny následuje dole

 

 

Tak se to nejak zemlelo u nás v hokně, že jednému apecu na sondování sajrajtů v luftu začlo zaclánět roští. Servismen zahlásil, že by bylo špica vykvaltovat to roští aus. Hókl sem mu, že my na tem teda fachčit nebudeme, só to samé trnky a šípky a ty majó trniska jak sviňa. Sme borci vod počágra a né vod holcnového roští. Ale že temu zafíruju.

 

Dohókl sem s fořtem, že to nechá zmáknót borca s motorovkó za dvě kila. Na fakturu. Vodlifroval sem teda méla véškám do Brniska, aby ufachčili vobjednávku na tu hoknu. A pro zichr eště kopošku véškám do Práglu. V Práglu gómó, jak to v Brnisku fachčí a vodlifrovali mně pro zichr vobjednávku v PDF fligně. Připochodovala za tři hoďky. No Brnisko ani muk.

 

Kólnul sem fořtovi a za dva dni doklapal borec s motorovkó a za hoďku s tym byl fertig.

 

Vodplul metr a před fortnó do hokny stepoval servismen z Brniska. Přihrčel od Montfílda, kde kaufl novodurové pantok Fiskars za deset kil a novodurové fikny na šóší za pětikilo. A že teda de zmáknót to roští.

 

A dyž sem hodil dotazník, proč mě rači nepřihráli vobjednávku, hókl, že mě jejich fíra nechcél vopruzovat zbytečnó administratívó.

 

Hlavní menu 

 

Storka z hokny

Volný překlad do moravštiny

 

Tak se to nejak zemlelo u nás v hokně, že jednému apecu na sondování sajrajtů v luftu začlo zaclánět roští. Servismen zahlásil, že by bylo špica vykvaltovat to roští aus. Hókl sem mu, že my na tem teda fachčit nebudeme, só to samé trnky a šípky a ty majó trniska jak sviňa. Sme borci vod počágra a né vod holcnového roští. Ale že temu zafíruju.

 

Tak se to nějak přihodilo u nás v práci, že jednomu přístroji na měření nečistot v ovzduší začalo clonit křoví. Technik se vyjádřil, že by bylo skvělé to křoví odstranit. Řekl jsem mu, že to my teda dělat nebudeme, jsou to samé trnky a šípky a ty mají velké trny. Jsme chlapi od počasí a ne od dřeveného křoví. Ale že to ošéfuju.

 

Dohókl sem s fořtem, že to nechá zmáknót borca s motorovkó za dvě kila. Na fakturu. Vodlifroval sem teda méla véškám do Brniska, aby ufachčili vobjednávku na tu hoknu. A pro zichr eště kopošku véškám do Práglu. V Práglu gómó, jak to v Brnisku fachčí a vodlifrovali mně pro zichr vobjednávku v PDF fligně. Připochodovala za tři hoďky. No Brnisko ani muk.

 

Domluvil jsem s hajným, že to nechá udělat chlapa s motorovou pilou za dvě stovky. Na fakturu. Poslal jsem tedy mail úředníkům do Brna. aby vytvořili objednávku na tu práci. A pro jistotu ještě kopii úředníkům do Prahy. V Praze vědí, jak to v Brně chodí a poslali mne pro jistotu obědnávku v PDF formátu. přišla za tři hodiny. Ale Brno mlčelo.

 

Kólnul sem fořtovi a za dva dni doklapal borec s motorovkó a za hoďku s tym byl fertig.

 

Zatelefonoval jsem hajnému a za dva dny přišel chlápek s motorovou pilou a za hodinu byl s tím hotov.

 

Vodplul metr a před fortnó do hokny stepoval servismen z Brniska. Přihrčel od Montfílda, kde kaufl novodurové pantok Fiskars za deset kil a novodurové fikny na šóší za pětikilo. A že teda de zmáknót to roští.

 

Uplynul měsíc a před bránou na pracoviště stál technik z Brna. Přijel od Monfílda, kde zakoupil novou velkou sekeru za tisícovku a nové nůžky na křoviny za pětistovku. A že tedy přišel odstranit to křoví.

 

A dyž sem hodil dotazník, proč mě rači nepřihráli vobjednávku, hókl, že mě jejich fíra nechcél vopruzovat zbytečnó administratívó.

 

Když jsem se zeptal, proč mně radši neposlali objednávku, řekl, že mě jejich vedoucí nechtěl zatěžovat zbytečnou administrativou.   

 

 

Hlavní menu