Zvonek o Vostrově lébuňku

(š) Trachťa

Volný překlad do moravštiny následuje dole

 

Gdesi v gébišu, na vostrově v centru Lóže klidesu, kerymu hókajó Vostrov lébuňku, vysmykovali borci a borky z pogrilkovéch serpentýn betálnó flignó. Negrilujó se jak na Moravské  hródě, dyž se do sebe zabóchnó nebo ufachčijó kindoša. Stypluje je astrolog s helfkó kompla.

Dyž má borynka na hrbu dvacet járů, vyštrachá jí astrolog borca, co má čtyry pětky járů na tachálu. Takové borec je už prosmékané lajfkó a borynce helfne se startovačkó. Ubóchnó dva sviště a tym zalepijó befel véšek vostrova. Až začnó kindoši v bódě futrovat ánung do štrycle, astrolog jim vymákne foch, keré jim bude recht. Pro borku vysonduje zas hoknu, kerá jí šikne. A borec jí helfne lapnót start. Po vodplutí dvóch pětek járú lajfky v holepcu je roztyplujó

Koc má včil na hrbu čtyrycet járů a astrolog jí vyštrachá novodurovyho mlaďocha nabiječa dvě pětky járů na tachálu. Voba majó slinu na lupotechnu a tak só vytlemení. Astrolog borcovi vymákne hoknu a koc helfne s hoknovó startovačkó. No a na kindoše majó vod véšek vostrova  vysazenó stopku.    

Dyž má baba šest pětek járů na tachálu, znova ju roztyplujó. A s borcama se to vyvrbí sténak. Potym zalepijó všecky cechy a nahodijó směrovku k novodurovém zétřkom v lébošu. V partyji vodplachtijó na Vostrov duchen.

Borci a borky z Vostrova lébuňku provegetijó lajfku nacvakló radovancem. Astrolozi makajó špicově a tak pogólkové serpentýny hlásijó maloměřice, hoknové serpentýny taky. A žádný duchny tam nevopruzujó. Staří medvědi šest pětek járů plus só natěšení na Vostrov duchen, na novodurové kamoše aji na další láčové lajf nebo lávstory.  

Snová lébna. Hnedka bych vařil vinš vodsvištět tam. No fóknót na tento ostrov, to je pasovka.

Jednó za metr naklapó natěšené novodurové duchny na leťák. Nasáčkujó se do éra a vodplachtijó na Vostrov duchen vylepené v Lóži klidesu užívat si gebírové lébuňk. No nedoplachtijó tam. V éru jim pingl dotlačí šlusovó chálku a šláftruňk. Až všici zalomijó, vodmachluje se rygl na vaně éra a všici zahučijó do vasru. A kelcnové fišle si pošmáknó.

Na Vostrově duchen se placatí enom jedna bóda se superkomplem a pár vymakanéch vigvamů, v keréch vegetí malá sajtna ajťáckéch hošanů. Tyto borci bastlí na komplech fejkové radovancové emailové cundy, čumkarty, blixny, empiny a videa. A lifrujó je pozvostalém na Vostrov lébuňku. Ve finišu odlifrujó cund, že ten keré kema vodklapal tlačit mraky.

Tak a už ste zgómli všecko. No dybyste nekóřili mapu, byla by to suprová domovina.

 

Hlavní menu

 

Zvonek o Vostrově lébuňku

Volný překlad do moravštiny

Gdesi v gébišu, na vostrově v centru Lóže klidesu, kerymu hókajó Vostrov lébuňku, vysmykovali borci a borky z pogrilkovéch serpentýn betálnó flignó. Negrilujó se jak na Moravské  hródě, dyž se do sebe zabóchnó nebo ufachčijó kindoša. Stypluje je astrolog s helfkó kompla.

Kdesi daleko na ostrově v centru Tichého oceánu, který se nazývá Ostrov štěstí, vybruslili muži a ženy z manželských problémů novátorským řešením. Neberou se jako na Moravě, když se do sebe zamilují nebo si udělají dítě. Dá je dohromady astrolog s pomocí počítače.

Dyž má borka na hrbu dvacet járů, vyštrachá jí astrolog borca, co má čtyry pětky járů na tachálu. Takové borec je už prosmékané lajfkó a borce helfne se startovačkó. Ubóchnó dva sviště a tym zalepijó befel véšek vostrova. Až začnó kindoši v bódě futrovat ánung do štrycle, astrolog jim vymákne foch, keré jim bude recht. Pro borku vysonduje zas hoknu, kerá jí šikne. A borec jí helfne lapnót start. Po vodplutí dvóch pětek járú lajfky v holepcu je roztyplujó.

Když má děvče dvacet let, vybere mu astrolog čtyřicetiletého partnera. Takový muž je již protřelý životem a dívce pomůže ze startem (do života). Zplodí dvě děti a tím splní nařízení představitelů ostrova. Až se začnou děti učit ve škole, vybere jim astrolog obor, který bude pro ně dobrý. Pro dívku (mámu) zjistí zase zaměstnání, které jí bude vyhovovat. A muž jí pomůže uchytit se v něm. Po uplynutí dvaceti let je rozvedou.

Koc má včil na hrbu čtyrycet járů a astrolog jí vyštrachá novodurovyho mlaďocha nabiječa dvě pětky járů na tachálu. Voba majó slinu na lupotechnu a tak só vytlemení. Astrolog borcovi vymákne hoknu a koc helfne s hoknovó startovačkó. No a na kindoše majó vod véšek vostrova  vysazenó stopku.   

Žena má nyní čtyřicet let a astrolog jí vybere nového sexuálně aktivního mladíka dvacet let starého. Oba mají chuť na sex a tak jsou vysmátí. Astrolog doporučí muži zaměstnání a žena mu pomůže uchytit se v něm. Ale děti mají představiteli ostrova zakázány.

Dyž má baba šest pětek járů na tachálu, znova ju roztyplujó. A s borcama se to vyvrbí sténak. Potym zalepijó všecky cechy a nahodijó směrovku k novodurovém zétřkom v lébošu. V partyji vodplachtijó na Vostrov duchen.

Když má ženská šedesát let, znovu ji rozvedou. A s muži se to stejné. Potom splatí všechny dluhy a orientují se na nové šťastné zítřky. Společně odletí na Ostrov důchodců.

Borci a borky z Vostrova lébuňku provegetijó betálnó lajfku nacvakló radovancem. Astrolozi makajó špicově a tak pogólkové serpentýny hlásijó maloměřice, hoknové serpentýny taky. A žádný duchny tam nevopruzujó. Staří medvědi šest pětek járů plus só natěšení na Vostrov duchen, na novodurové kamoše aji na další láčové lajf nebo lávstory.  

Muži a ženy z Ostrova štěstí prožijí skvělý život naplněný radostí. Astrologové pracují skvěle a tak manželských problémů je minimum a pracovních také. A žádní důchodci tam neotravují. Lidé starší šedesáti let se těší na Ostrov důchodců, na nové kamarády i na příjemný život nebo na zamilované románky.

Snová lébna. Hnedka bych vařil vinš vodsvištět tam. No fóknót na tento ostrov, to je pasovka.

Ideální život, Hned bych si přál odletět tam. No emigrovat na tento ostrov je nemožné

Jednó za metr naklapó natěšené novodurové duchny na leťák. Nasáčkujó se do éra a vodplachtijó na Vostrov duchen vylepené v Lóži klidesu užívat si gebírové lébuňk. No nedoplachtijó tam. V éru jim pingl dotlačí šlusovó chálku a šláftruňk. Až všici zalomijó, vodmachluje se rygl na vaně éra a všici zahučijó do vasru. A kelcnové fišle si pošmáknó.

Jednou za měsíc se dostaví nedočkaví důchodci na letiště. Nastoupí do letadla a odletí na Ostrov důchodců ležící v Tichém oceánu užívat si zaslouženého odpočinku. Ale nedoletí tam. V letadle jim číšník podá poslední jídlo a uspávací nápoj. Až všichni usnou, otevře se uzávěra na břichu letadla a všichni spadnou do vody. A žraloci si pochutnají.

Na Vostrově duchen se placatí enom jedna bóda se superkomplem a pár vymakanéch vigvamů, v keréch vegetí malá sajtna ajťáckéch hošanů. Tyto borci bastlí na komplech fejkové radovancové emailové cundy, čumkarty, blixny, empiny a videa. A lifrujó je pozvostalém na Vostrov lébuňku. Ve finišu odlifrujó cund, že ten keré kema vodklapal tlačit mraky.

Na ostrově důchodců se nachází jen jeden objekt se superpočítačem a několik moderních domků, ve kterých žije malá skupina homosexuálních počítačových odborníků. Tito muži vytvářejí na počítačích fiktivní radostné zprávy, pohlednice, fotografie, empétrojky i videa. A posílají je pozůstalým na Ostrov štěstí. A na závěr odešlou zprávu, že ten a ten člověk zemřel.

Tak a už ste zgómli všecko. No dybyste nekóřili mapu, byla by to suprová domovina.

Tak, a už víte vše. No a kdybyste nevěděli, oč tu kráčí, byl by to dokonalý domov.

 

Hlavní menu