Špizuňk u šamanskyho

 (š) Trachťa

Volný překlad do moravštiny následuje dole

 

Počágro teho tédňa bylo betálny a tak sem vodfrčel basem do jedného gajblu vylepenyho za Tigálem na špizuňk k šamanskymu. A páč skoro každé šamanské je borec interesantní, tak vo tym véletě našrajbčím neco aji na tutok webovó sajtu. Tentok šamanské vegetuje asi tak půl kiláka za finišovym barákem teho lontu. Jeho pernik je vylepené štykl štreky vod potoka v zelenisku pod skaló, keré hóká "moja skala".

.

.

Dyž sem přetraverzoval čáru jeho kingálstva, hodil mně vítanec kociš Azrael. Vočíhl mě a hodil leháro na seslu a zachrupnil. Šamanské je borec, keré góme fachčit aji pazórama. Nérači z holcny. No vrznite špiz, totok je jeho šláfcimra.

.

.

Ve štelářách fůra grymlů, tibetsky vandliky, klingoše, na vandně bildny svatéch aji majstrovskéch vod jógy. A nad betló je vylepená holcnová pyramida. Bílé přeliv malé pyramidky navrchu de čenžnót za modré, červené, ...  Podle teho, na čem bude šamanské v betli  činóglovat. Každé přeliv má inó vibronačku. Pro betálné chrupec tam mlaskne kadlátkové přeliv, pro lupačku s koc višňové a pro kurýrování bílé nebo zelené.

 

(Vibronačka je to, čemu ezoši hókajó s feló "pozitivní energie".)

.

.

Pod pyramidó sem se betálně vyšlofčil. Já už neco skósnu, šak mám ve Znojmecu podobné fórychtung. Pro kurýrování stačí normoš borcovi ze Štatlu hoďka každé deň.  No šamanské hodil do placu, že pyramidu ufachčil pro sebe a svoje kámoše, né pro chabrusové borce ze Štatlu. A sténak je to aji s inšíma bazmekama, keré sem tam zgóml.

.

.

Další pecku sem zbléskl pod skaló vyprčenó nad šamanskym pernikem. V lochně tam ufachčil šamanské betlu. Tadyk vaří čekárnu na inspiračku. Hoďku sem na ňé hodil šlofíka. Byla tu zaséc inší vibronačka než ve šláfcimře.

.

.

Potym mě nadirigoval k holcnovymu gamplu. Gampl má šest sicen a každá ta sicna má inó vibronačku. Dyž by se nekdo scel pod gamplem pokurýrovat nebo si enom tak dáchnót, zmákne v první lajně šamanské testovačku, na keró sicnu si má lapnót a jak dlóho tam má zgecnót.

 .

.

Ve finále sme se šamanskym vodklapali na hrubé gryml vypláclé nad potokem na druhé sajtně gajblu. Zaséc jiná vibronačka. Baladička. Sem pré naklape enom párkát v járu. To dyž neco přepískne a je z teho vyladěné do mínusu. A jak ho gómu, dyž už se von drápe na takové krpál, to musí byt fakt fest levě vyladěné.

.

Láčové deň. Všade klides a laláč. Nikdo nikam nekvaltoval a neměl fedry z všelijakéch vosacovin, se keréma sténak nende nic zmáknót. Dyž raky na kirchně vodbóchaly šestó vodpo, hodil sem vratislava do Štatlu.

 

 

Hlavní menu

 

Špizuňk u šamanskyho

Volný překlad do moravštiny

 

Počágro teho tédňa bylo betálny a tak sem vodfrčel basem do jedného gajblu vylepenyho za Tigálem na špizuňk k šamanskymu. A páč skoro každé šamanské je borec interesantní, tak vo tym véletě našrajbčím neco aji na tutok webovó sajtu. Tentok šamanské vegetuje asi tak půl kiláka za finišovym barákem teho lontu. Jeho pernik je vylepené štykl štreky vod potoka v zelenisku pod skaló, keré hóká "moja skala".

 

Počasí toho týdne bylo skvělé a tak jsem odejel autobusem do jednoho údolí za Tišnovem na návštěvu k šamanovi. A protože každý šaman je zajímavý mužský, tak o tom výletě napíši něco i na svou webovou stránku. Tento šaman žije asi půl kilometru za posledním domkem jejich vesnice. Jeho domek se nachází kousek od potoka v zeleni pod skalou, které říká "moje skála".

 

Dyž sem přetraverzoval čáru jeho kingálstva, hodil mně vítanec kociš Azrael. Vočíhl mě a hodil leháro na seslu a zachrupnil. Šamanské je borec, keré góme fachčit aji pazórama. Nérači z holcny. No vrznite špiz, totok je jeho šláfcimra.

 

Když jsem překročil hranici jeho království, přivítal mne kocour Azrael. Prohlédl si mne, lehl si na židli a usnul. Šaman je chlap, který umí pracovat i rukama. Nejraději ze dřeva. No podívejte se, toto je jeho ložnice.

 

Ve štelářách fůra grymlů, tibetsky vandliky, klingoše, na vandně bildny svatéch aji majstrovskéch vod jógy. A nad betló je vylepená holcnová pyramida. Bílé přeliv malé pyramidky navrchu de čenžnót za modré, červené, ...  Podle teho, na čem bude šamanské v betli  činóglovat. Každé přeliv má inó vibronačku. Pro betálné chrupec tam mlaskne kadlátkové přeliv, pro lupačku s koc višňové a pro kurýrování bílé nebo zelené.

 

V poličkách spousta kamenů, tibetské mísy, zvonečky, na stěně obrázky svatých a mistrů jógy. A nad postelí je umístěná dřevěná pyramida. Bílá barva malé pyramidky nahoře jde vyměnit za modrou, červenou, ... Podle toho, na čem bude šaman v posteli pracovat. Každá barva má jinou vibronaci. Pro dobré spaní tam dá švestkovou barvu, pro sex s kočkou višňovou a pro léčení bílou nebo zelenou.

 

(Vibronačka je to, čemu ezoši hókajó s feló "pozitivní energie".)

(Vibronace je to, čemu ezoterici chybně říkají "pozitivní energie".)

 

Pod pyramidó sem se betálně vyšlofčil. Já už neco skósnu, šak mám ve Znojmecu podobné fórychtung. Pro kurýrování stačí normoš borcovi ze Štatlu hoďka každé deň.  No šamanské hodil do placu, že pyramidu ufachčil pro sebe a svoje kámoše, né pro chabrusové borce ze Štatlu. A sténak je to aji s inšíma bazmekama, keré sem tam zgóml.

 

Pod pyramidou jsem se krásně vyspal. Já již něco vydržím, vždyť mám ve Znojmě podobné zařízení. Pro léčení stačí normálnímu člověku z města hodina denně. Ale šaman dal na vědomí všem, že pyramidu vyrobil pro sebe a pro své známé, ne pro nemocné lidi z města. A stejné je to i z jinými zařízeními, které jsem tam viděl.

 

Další pecku sem zbléskl pod skaló vyprčenó nad šamanskym pernikem. V lochně tam ufachčil šamanské betlu. Tadyk vaří čekárnu na inspiračku. Hoďku sem na ňé hodil šlofíka. Byla tu zaséc inší vibronačka než ve šláfcimře.

 

Další skvělou věc jsem spatřil pod skalou tyčící se nad šamanovým domkem. Do výklenku si tam šaman umístil postel. Tady čekává na inspiraci. Schrupl jsem si na ní hodinku. Byly to zase jiné vibronace než v ložnici.

 

Potym mě nadirigoval k holcnovymu gamplu. Gampl má šest sicen a každá ta sicna má inó vibronačku. Dyž by se nekdo scel pod gamplem pokurýrovat nebo si enom tak dáchnót, zmákne v první lajně šamanské testovačku, na keró sicnu si má lapnót a jak dlóho tam má zgecnót.

 

Potom mne nasměroval k dřevenému hříbku. Hříbek má šest sedadel a každé to sedadlo má jinou vibronaci. Když by se chtěl pod hříbkem poléčit nebo si jen tak odpočinout, provede v první řadě šaman test, na kterou židli si má sednout a jak dlouho se tam má zdržet.

 

Ve finále sme se šamanskym vodklapali na hrubé gryml vypláclé nad potokem na druhé sajtně gajblu. Zaséc jiná vibronačka. Baladička. Sem pré naklape enom párkát v járu. To dyž neco přepískne a je z teho vyladěné do mínusu. A jak ho gómu, dyž už se von drápe na takové krpál, to musí byt fakt fest levě vyladěné.

 

Nakonec jsme se šamanem odešli na velký kamen nacházející se nad potokem na druhé straně údolí. Zase jiná vibronace. Balada. Sem prý zajde jen několikrát do roka. To když něco přepískne a je mu z toho špatně. A jak ho znám, když už on leze do tak prudkého kopce, to mu musí být opravdu blbě.

.

Láčové deň. Všade klides a laláč. Nikdo nikam nekvaltoval a neměl fedry z všelijakéch vosacovin, se keréma sténak nende nic zmáknót. Dyž raky na kirchně vodbóchaly šestó vodpo, hodil sem vratislava do Štatlu.

 

Pohodový den. Všude klid a pohoda. Nikdo nikam nespěchal a neměl strach z nějakých hloupostí, se kterýma stejně nelze nic dělat. Když hodiny na kostele odbily šestou odpoledne, vrátil jsem se zpět do Brna.

 

 

Hlavní menu