Storky a fórky psané "brněnskó řečó"

 

                novinka, upraveno nebo doplněno

 

Píše Trachťa alias Jirka Trachtulec

Připomínky vítány na adrese Jirik.TK@seznam.cz 

 

Brněnský hantec považuje většina nebrňáků za jeden z pilířů podstaty brněnskosti. V současné době je však vytlačován obecnou češtinou. Je to škoda. A ještě větší škoda by byla, kdyby se nechal vytlačit docela.

 

Storky, které zde najdete nejsou psány v echt brněnském hantecu. Píšu je "svou" brněnštinou. Používám sice spoustu slov a obratů ze štatlařského hantecu z éry socialismu, ale občas zabrousím i do prvorepublikové plotňácké hantýrky, občas použiji i nějaké výrazy z obecné moravštiny či z nářečí z okolí Brna. Vypomáhám si i soudobými brněnskými výrazy. Život jde dál, objevují se nové skutečnosti, na které jazyk zákonitě reaguje.

 

Každý z nás máme svoje individuální vyjadřovací prostředky, které jsou podmíněny mluvou rodičů, prostředím, ve kterém jsme žili a vlastním vzděláním a zkušenostmi. Na rozdíl vyjadřovacích prostředků argotu, který byl zpravidla stručný, se ve storkách nebráním delším souvětím. Protože cílovou skupinou mých textů jsou inteligentní lidé a mým cílem není sdělování (tajných) informací, ale pobavení.

 

Používám gramatiku, kterou si pamatuji z mých studentských let. Mladším lidem se to zdá trochu staromilecké. Ono to ale bude tím, že v souvislosti s expanzí televize do našich domovů začínáme v Brně a vůbec na Moravě "práglovat". To znamená používat v běžné řeči pražské a české koncovky. A ty brněnské či moravské se nám postupně zdají divné, ba dokonce se za ně stydíme.

 

Nová slova, jsou-li rozumně utvořena, mi nevadí. Spíše mne iritují ryze česká slova v ústech mladé brněnské generace. Například koukééj, cožéé, upejpat se, oni spěj a nemluvěj, do krámu pro houský, kudy na hlavas, heléé i heleď, kapánek, viď a podobně. Těch se snažím vyvarovat.

 

Proč jsem se k tomu psaní odhodlal:

 

Na trhu se objevila kniha - Fest brblanina, kterou napsali KKDR boys. Jejich brbalniny na Facebooku jsou čteny a kupodivu masivně lajkovány. Zato na poli štatlařského hantecu se nic moc neděje, žije se z tradice a ze vzpomínek a současnost jakoby tam neměla místo. Přestože se ve štatlu brněnském objevila řada nových skutečností a artefaktů. Tak se pokouším tuto mezeru alespoň trochu zaplnit. Po vzoru publikace Aleše Marka nazvané Mezi Svratkou a Svitavou doplňuji své texty i překladem.

 

PS motto: Žádné dokonalé hantecář z nebála nezkléchl.

 

 

Hlavní menu