Storky a fórky psané "brněnskó řečó"

 

                novinka, upraveno nebo doplněno

 

Píše Trachťa alias "Jura z Koména"

Připomínky vítány na adrese Jirik.TK@seznam.cz 

 

Storky, které zde najdete, nejsou psány v echt brněnském hantecu. Píšu je "svou" brněnštinou. Používám sice spoustu slov a obratů ze štatlařského hantecu z éry socialismu, ale občas zabrousím i do prvorepublikové plotňácké hantýrky, občas použiji i nějaké výrazy z obecné moravštiny či z nářečí z okolí Brna. Vypomáhám si i soudobými brněnskými výrazy. Život jde dál, objevují se nové skutečnosti, na které jazyk každého z nás zákonitě reaguje.

 

Každý z nás máme svoje individuální vyjadřovací prostředky, které jsou podmíněny mluvou rodičů, prostředím, ve kterém jsme žili a vlastním vzděláním a zkušenostmi. Na rozdíl vyjadřovacích prostředků argotu, který byl zpravidla stručný, se ve storkách nebráním delším souvětím. Protože cílovou skupinou mých textů jsou inteligentní lidé a mým cílem není sdělování (tajných) informací, ale pobavení.

Skoro všude čtu toto anebo něco podobného:

„Všechna práva vyhrazena. Žádná fotografie, text, ani část textu nesmí být kopírována nebo komerčně využívána bez písemného souhlasu administrátorů.“

Tak jsem si jednou položil otázky: Když poletují a zpívají ptáci v lese či na louce, jsou to hudební nosiče nebo interpreti? Když jsem se naučil řešit rovnice od svého učitele matematiky, musím jej žádat o svolení, zda mohu v jeho postupech něco pozměnit?

A tak v případě mých storek neberte autorská práva příliš vážně. Můžete je šířit, upravovat i vylepšovat bez nutnosti mého souhlasu či souhlasu kohokoli jiného. Pokud mi vylepšenou verzi pošlete, budu rád.

 

PS motto: Žádné dokonalé hantecář z nebála nezkléchl.

 

 

Hlavní menu