Ubóchnutí Vyškeca

(š) Trachťa

Volný překlad do moravštiny následuje dole


V tych járech, vo kterých vám budu storčit, byla Moravská hróda nafólovaná hrubéma hvozdama. V azimutu výlezu zoncny vod Brniska byla v hrubým hvozdu vylepená gracna Orlov. Vegetil tadyk vladyka Radimil. Měl ceru Vyšku, keró sbalil knížecké z Brniska a vogóloval se s ňó.

 

Dyž měla Vyška nefecnutý triko v vosmym metru, vodklapal její staré do mlaty s Paprikášama. Aby nevegetila v Brnisku na sólovku, vodplula vyklopit svišťa na gracnu svýho fotra. No měla echt levýho tucha, že při vrhnutí zakukajó vona aji datel. Pro sichr ukecala fotra, dyby se tak semlelo, aby pixlu s popeliskem přiheftl na kšíry jejiho šimla. A nechal ho vodkalapat, kam chcel. Na tymplu, kam doklape, nech je zahrnó pod hródu.

 

Vyška aji datel zagrebovali do sna. Radimil zmákl vinš. Šiml smykoval asik deset kilců. Hodil stopku u velikýho dubiska kósek vod potoka Haná a flákl nohó vo zem. Z lochny vyšpricla vasrovica. Ufachčila lóžu, která kóřila větřit, co přinde. Když borci z Moravský hródy vodklapó do mlaty a vasrovica zvostane v rychtyku, nekópijó v mlatě na prdel. Dyž lapne červené přeliv, štyngčí z teho průpal.

 

Tehdá zvostatla vasrovica v ókeju, knížecké s vojclama vyklepli Paprikáše a doklapali curyk na Moravskó hródu. Aby erbovačka po Vyšce zvostala furt v kedlábkách lonťáků, dal knížeské befel ubóchnót na place vokolo lóže novodurové štatl - Vyškec.

 

Valdny vokolo Vyškeca só už vod středojáru vyrubané, dubisko dávno sklátila bóřka. Lóža vyschla už v járech, kdy byl ešče Vyškec holcnové. No na tym plácku potem ubóchli kirchnu.  Už né pro Vyšku, ale pro Paňuldu Marunu.

 

 

Hlavní menu

 

Ubóchnutí Vyškeca

Volný překlad do moravštiny


V tych járech, vo kterých vám budu storčit, byla Moravská hróda nafólovaná hrubéma hvozdama. V azimutu výlezu zoncny vod Brniska byla v hrubým hvozdu vylepená gracna Orlov. Vegetil tadyk vladyka Radimil. Měl ceru Vyšku, keró sbalil knížecké z Brniska a vogóloval se s ňó.

 

V letech, o kterých vám budu vyprávět, byla na na Moravě spousta lesů. Ve směru východu slunce od Brna se v hlubokém lese nacházel hrad Orlov. Žil zde vladyka Radimil. Měl dceru Vyšku, kterou si namluvil brněnský kníže a oženil se s ní.

 

Dyž měla Vyška nefecnutý triko v vosmym metru, vodklapal její staré do mlaty s Paprikášama. Aby nevegetila v Brnisku na sólovku, vodplula vyklopit svišťa na gracnu svýho fotra. No měla echt levýho tucha, že při vrhnutí zakukajó vona aji datel. Pro sichr ukecala fotra, dyby se tak semlelo, aby pixlu s popeliskem přiheftl na kšíry jejiho šimla. A nechal ho vodkalapat, kam chcel. Na tymplu, kam doklape, nech je zahrnó pod hródu.

 

Když byla Vyška v osmém měsíci těhotenství, odejel její manžel do boje s Maďary. Aby nebyla v Brně sama, odejela porodit dítě na hrad svého otce. Ale měla velmi zlé tušení, že při porodu zemře ona i dítě. Pro jistotu přemluvila otce, kdyby se to stalo, aby urnu s popelem přivázal na postroje jejího bělouš. A nechal ho jít, kam chce. A na místě, kam dojde, nechť je pohřbí.

 

Vyška aji datel zagrebovali do sna. Radimil zmákl vinš. Šiml smykoval asik deset kilců. Hodil stopku u velikýho dubiska kósek vod potoka Haná a flákl nohó vo zem. Z lochny vyšpricla vasrovica. Ufachčila lóžu, která kóřila větřit, co přinde. Když borci z Moravský hródy vodklapó do mlaty a vasrovica zvostane v rychtyku, nekópijó v mlatě na prdel. Dyž lapne červené přeliv, štyngčí z teho průpal.

 

Vyška i dítě zemřeli. Radomil splnil přání. Bělouš ušel asi deset kilometrů. Zastavil se u velkého dubu nedaleko potoka Haná a silně kopnul nohou do země. Z díry vytryskla voda. Vytvořila studánku, která uměla předpovídat budoucnost. Když muži z Moravy odejedou do boje a voda zůstane v pořádku, nebudou poraženi. Když zčervená, znamená to průšvih.

 

Tehdá zvostatla vasrovica v ókeju, knížecké s vojclama vyklepli Paprikáše a doklapali curyk na Moravskó hródu. Aby erbovačka po Vyšce zvostala furt v kedlábkách lonťáků, dal knížeské befel ubóchnót na place vokolo lóže novodurové štatl - Vyškec.

 

Tehdy zůstala voda v pořádku, knížecí vojsko porazilo Maďary a vrátilo se zpět na Moravu. Aby se památka na Vyšku nevytratila z hlav venkovanů, nechal kníže na ploše okolo studánky postavit nové město - Vyškov. 

 

Valdny vokolo Vyškeca só už vod středojáru vyrubané, dubisko dávno sklátila bóřka. Lóža vyschla už v járech, kdy byl ešče Vyškec holcnové. No na tym plácku potem ubóchli kirchnu. Už né pro Vyšku, ale pro Paňuldu Marunu.

 

Lesy okolo Vyškova jsou již od středověku vykácené, dub dávno svalila bouřka. Studánka vyschla už v letech, kdy byl Vyškov ještě ze dřeva. Ale na tom místě postavili pak kostel. Není však zasvěcen Vyšce, ale Panně Marii. 

 

 

Hlavní menu