Route Tramvaje Hradec 

Poslední změna: 8.3.2016

    Hradecká tramvajová síť je situována mezi roky 1975 a 1980. Celková délka sítě je něco přes 10 km. Trať neobsahuje návěstidla s výjimkou "šturců" na konci kusých kolejí. Je stavěna pro pohled z kabiny tramvaje, nikoli z ptačí perspektivy.

    Hradec's streetcars is situated in the 1980's. Total lenght of the route is about 10km (6 miles) Route does not have any signalling devices (excpet for dead-end tracks) It's built to look good from the cab, not from bird-eye perspective.

V současnosti (tj. v letech 1975 - 1980) jsou v provozu 4 linky.

1 – přehrada - nábřeží - sídliště Lány

2 – Dělnická - sídliště Lány

3 – Dělnická - přehrada

4 – Lesopark - město - Teplárna

Náčrt provozu

Linky 1, 2 a 3: Jízdní doba z konečné na konečnou je něco přes 20 minut. Na každé konečné končí dvě linky. Provoz každé linky zajišťuje jedna tramvaj. Interval vozidla jedné linky je jedna hodina. Z každé konečné odjíždí tedy mimo špičku jedna tramvaj každých 30 minut.

Linka 4 se proplétá mezi nimi

In the present time (1980's) there are 4 operating lines:

1 – Dam - waterfront - residential area Lány

2 – Workmen street - residential area Lány

3 – Workmen street - Dam

4 forest park - Downtown - heating station

Lines 1, 2 a 3: Running time of each one is about 20 minutes. There are always 2 streetcars on each line.

Line 4: This goes between others


 


Download Open Rails betaversion 2/2016 HERE   10.2.2016  (go also in MSTS)

Pod standartními globaly funguje bez problémů. Doporučuji Uniglobal.  

It work fine with Xtracks 3.18 (or higher) global