Route JZD_760mm - download

Poslední změna: 16.10.2017

Přehoupl se rok 1980 a na moravské scéně se vyprofilovaly tři avantgardní zemědělská družstva. JZD Agrokombinát Slušovice, JZD Mír Práče a JZD Budovatel Kamenice. Přes pozemky posledně jmenovaného procházela úzkorozchodná trať Rudník - Kamenice - Tasov, kterou se tehdy ČSD rozhodly zrušit. Představitelé JZD Kamenice využili všech svých konexí ve vládních a stranických orgánech a podařilo se jim dosáhnou převodu úzkorozchodky pod správu JZD Kamenice a získat i prostředky na její rekonstrukci.

Úzkorozchodka byla kolejově oddělena od normálního rozchodu. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce svršku i spodku, v některých místech byla trať přeložena a začalo se uvažovat o jejím postupného rozšiřování. Na rozdíl od ČSD pochopili Kameničtí turistickou atraktivitu své železničky i význam turistiky pro budoucnost. A kromě vnitropodnikové nákladní dopravy se začali orientovat i na dopravu osobní s důrazem na letní turistickou sezónu. Jelikož si ČSD ponechalo většinu vozidel, nakoupili Kameničtí potřebná vozidla v zahraničí, zejména od maďarských soudruhů V roce 1982 byla rekonstruovaní železnička slavnostně otevřena.

Historie této jihomoravské takřečené Kamenické dráhy se datuje do 80tých let 19. století, kdy byly postupně položeny koleje o rozchodu 760 mm z Rudníku do Prakova a Kamenice. V Prakově začínala lesní železnička pro svoz dřeva z rovinatých lesů mezi Prakovem a Radostovicemi.

Celková délka tratě za první republiky byla něco přes 50 kilometrů. V současnosti je to méně, neboť stávající provozovatel dráhy, JZD Budovatel Kamenice, nestačilo ještě všechny úseky zrekonstruovat a obnovit na nich provoz.

V době svého největšího rozkvětu za První republiky na ní jezdilo 5 parních lokomotiv U37, 3 osobní vozy B/u, 6 osobních vozů Ci/u, 2 vyhlídkové vozy Cai/u a 2 služební vozy DF/u. Z 48 nákladních vagonů bylo 8 plošinových Pa/u, 20 oplenových O/u, 10 vysokostěnných Va/u a 10 zavřených Za/u. Většina vagonů byla vyrobena ve vagónce v Győru. A na tuto maďarskou tradici navázalo později i JZD Budovatel.

A tato železnička  se stala skutečností i v MSTS. Jedná se o přestavbu tratě Zapadlá od Ivana Siváka na rozchod 760 mm a její prodloužení o cca 20 km. Trať jsem původně nazval JZD 760 mm, což znamená Jihomoravská zapadlá (ve smyslu zapomenutá) dráha. Po konzultaci s cimrmanology a doplnění městečka Brniska a Meteorologické stanice Tisovec pak pak Jihomoravská Zimrmanova dráha.

It is the year of 1980, and Czechoslovak cooperative farm of Kamenice have found money to make the reconstruction of narrow-gauge railway (wchich is located on properties of this coop. farm) possible. This railroad has been built in the 1910's and was forgotten after the WWII. But now, citizens and workers of the coop. farm of Kamenice decided to renew the glory of this railroad. They tried to make the railroad atractive for turist, there are many attractions along the route. Railroad is also important for freight transportation within and outside the coop farm.

  Route map and glossary in English  from Moe Smith
    Počasí: Počasí je stejné, jako v mých ostatních tratích. Počasí léto + sníh je nahrazeno počasím léto + oblačno, Varianty počasí jaro + sníh a podzim + sníh jsou nefunkční, zvolíte-li je, MSTS spadne. Ve verzi pro OR jsou funkční, byť jejich fiktivnost je převeliká.

   Weather: Summer+snow is the same as summer+clouds, Combintations spring+snow and fall+snow do not work, if you choose them, MSTS will freeze. In OR it is OK.

    Zauhlování: Místo pro zbrojení uhlím je v úrovni kbelíků

    Coal refuel: Coal refuel point is where buckets are located 

    Výhybky: V trati jsou použity statické přestavníky výhybek. Většinou s terčem, Bílá strana terče signalizuje jízdu proti hrotům, černá strana terče jízdu po hrotech.

    Lichoběžníková tabulka: Po vzoru JHMD jsem osadil lichoběžníkovými tabulkami všechny dopravny, kde je kolejové rozvětvení. A pro snadnější orientaci těch, kteří jezdí bez traťového monitoru jsem navíc osadil 200 metrů před lichoběžníkovou tabulkou bílý patník. Jsme na železnici provozované jinou společností, můžeme si to dovolit.

    Trapezoid sign: Trapezoid sign is at every station. For people who do not use track monitor, there's a white stone (see picture below) 200m (650ft) ahead of every trapezoid sign

    Skrytá  návěstidla: Na screenu z Route editoru je to ten červený jehlan. Jsou v trati označena jiným druhem patníku po pravé straně koleje a jsou vložena vždy kousek před nástupiště. Šetřil jsem jimi, jak jen to bylo možné. V trati jsou nutná pro křižování vlaků.

    Hidden signal: As you can see on a picture below, signals are indicated by another white stone. I would not bother with signals, but they are needed to make sure that everything runs smoothly

    Kusé koleje: Krátké kusé koleje jsou ve verzi MSTS prodloužené o 10 metrů za zarážedlo, vedené pod terénem nebo zamaskované vegetací a teprve na konci této skryté koleje je šturc. V OR končí všechny kusé koleje v místě zarážedla.

    Dead-end tracks in MSTS version: Shorter dead-end tracks go 10m (33ft) beyond bumper.

    Předvěstníky:  Snížení povolené traťové rychlosti o 10 km/h je signalizováno předvěstníkem, který je umístěn 100 metrů před příslušným rychlostníkem.

    Warning signals:  Speed limit is shown by a warning sign 100m (330ft) ahead of the speed limit.

    Rychlost do odbočky: Po vzoru JHMD je povolená rychlost do odbočky 25 km/h. Hlídání této rychlosti není nijak ošetřeno, Nechávám to na uvědomělosti strojvůdců. Jízda do odbočky je signalizována pouze traťovým monitorem. Při křižování podle D3 jede "první vlak" na vedlejší kolej (do odbočky) a druhý vlak na "hlavní kolej" (přímo).

    Speed on a junction: Speed limit on a junctions is 25km/h.


 Hustota provozu na úzkokolejkách: Když jsem si projížděl aktivity na úzkorozchodkách, připadalo mi podle hustoty provozu, že jedu po významnější jednokolejné trati formátu trati 341 Veselí nad Moravou – Bojkovice. Nádraží zaplněna stojícími vagóny a v každé větší stanici jsem potkával protijedoucí vlak. Paráda, říkají si teď mnozí. Hustý a zajímavý provoz. Aktivita není nudná, stále je na co dívat se.

    Když jsem však sledoval video (věnoval mi ho Martens) z trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice  a zpět z roku 2006, viděl jsem jen tu a tam v nákladišti stát nějaký vagon a na celé 2 x 33 km dlouhé trase jsme za hodinu a půl nepotkali jediný vlak. A souprava složená z TU47 a jednoho Balm/u mi připadala jako plýtvání tažnou silou lokomotivy. A podle sdělení pamětníků se situace oproti osmdesátým letům nijak zvlášť nezměnila. Takže pojedete-li osobákem z Rudníku do Kamenice, nečekejte, že cestou potkáte 3 nebo 4 vlaky. Naopak při troše štěstí, když pojedete ve správnou dobu, budete v Tisovci nebo v Prakově křižovat manipulační vlak

    Křižování vlaků dle předpisu D3: Většina dopraven na trati JZD jsou dirigované dopravny. Jsou kryty lichoběžníkovými tabulkami. Tyto tabulky zastupují vjezdové návěstidlo v poloze stůj, ale pouze pro takzvaný „druhý vlak“, tj. vlak, který podle sešitového jízdního řádu přijede do dopravny v čase jako druhý. Za normálních okolností jsou výhybky uzamčeny tak, aby projíždějící vlak použil hlavní kolej. Případné křižování probíhá takto:

    „První vlak“ zastaví před první výhybkou a pověřený pracovník odemkne příslušnou výhybku a přestaví vlakovou cestu na vedlejší dopravní kolej (do odbočky). Vlak popojede k nástupišti a pověřený pracovník přestaví vlakovou cestu zpět na hlavní kolej. Pak se čeká na příjezd „druhého vlaku“. Ten zastaví u lichoběžníkové tabulky a čeká na ruční návěst „přiblížit“, kterou mu dá vlaková četa „vlaku prvního“.  Po odjezdu „druhého vlaku“ popojede „první vlak“ za poslední výhybku odjezdového zhlaví, zastaví a pověřený pracovník přestaví vlakovou cestu zpět na hlavní kolej. Pak vlak pokračuje v jízdě. „Druhý vlak“ musí u lichoběžníkové tabulky počkat i v případě zpoždění „prvního vlaku“ a smí odsud odejet pouze se svolením dirigujícího dispečera. Teoreticky je toto možné provést i v MSTS.

    Návrh pro tvůrce aktivit: Aby byla aktivita plynulejší a realističtější, bylo by dobré, aby vlak hráče přijížděl do stanice, ve které dojde ke křižování, jako "druhý vlak". První vlak buď již bude stát ve stanici anebo na něj budeme čekat u lichoběžníkové tabulky, kde je skryté návěstidlo.

    V zastávkách s nákladištěm či na odbočkách budeme postupovat výše uvedeným způsobem. To nebude činit žádný problém. Zastavíme před první výhybkou, odemkneme ji, přehodíme ji .... a provedeme vše, co je třeba. Po našem odjezdu musí být výhybky opět uzamčeny v základní poloze.

    Bohužel v případě manipulačních vlaků při posunu (zejména při objíždění soupravy) musíme zavřít občas oko. Šetřil jsem sice skrytými návěstidly co nejvíce, ale přesto občas nastane následující problém. Pokud natrasuji manipulák včetně posunu ve stanici, budou se mi výhybky přestavovat samy - což neodpovídá realitě. Pokud posun nenatrasuju, budu si výhybky přestavovat sám, což je realističtější. Jenže aktivita skončí na prvním skrytém návěstidle s hláškou "Úkol ukončen - projeli jste návěst stůj." Na návěstidle, přes které nevede trasa, je automaticky návěst "stůj". Takže bude nutný rozumný kompromis a používání klávesy TAB, jako komunikačního prostředku s dirigujícím dispečerem.

    Poznámka: Trať NENÍ určena k provozu vozů na podvalnících !!! Pod most v Újezdu se takováto vozidla nevejdou


  

Download Open Rails betaversion HERE (go also in MSTS) 16.10.2017

Oproti předchozím verzím je trať kolejově změněna. Změny se však týkají pouze kusých kolejí. V MSTS bylo nutno za každý šturc umístit alespoň 10m skryté koleje. Jinak bylo nebezpečí, že MSTS zahlásí vykolejení vlaku. Ve verzi pro OR končí kusé koleje přesně v místě šturcu. Tam, kde byly skryty pod terénem např. v trávě, jsou kusé koleje zdánlivě prodlouženy. Tam, kde končí na zdi remízy či na plotu, jsou zkráceny a je při jízdě v MSTS třeba s tím počítat. Navíc přibylo městečko Brnisko (malé Brno) nad Cálinským rybníkem a zastávka Tisovec - zastávka s meteorologickou stanicí. Spousta kolejí byly podnásepována.

Pod standartními globaly funguje bez problémů. Doporučuji Uniglobal.  

It work fine with Xtracks 3.18 (or higher) global